10.000 zł dla Pani Agnieszki za stłuczenie głowy oraz kręgosłupa szyjnego

Pani Agnieszka z Rzeszowa (pasażerka samochodu) w lipcu 2013 roku, w wyniku wypadku drogowego doznała stłuczenia głowy oraz odcinka szyjnego kręgosłupa szyjnego. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła poszkodowanej kwotę 700 zł tytułem zadośćuczynienia. Po złożeniu odwołania od decyzji, ubezpieczyciel dopłacił 500 zł.

W naszej ocenie wypłacona kwota jedynie w minimalnym stopniu rekompensowała krzywdę doznaną przez naszą Klientkę.

Postanowiliśmy skierować sprawę na drogę postepowania sądowego przeciwko firmie ubezpieczeniowej.

Dnia 10 listopada 2014r. zapadł wyrok – Sąd zasądził na rzecz Pani Agnieszki dodatkowo kwotę 10.000 zł wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz kwotę 1217 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Kosztami postępowania obciążył w całości ubezpieczyciela.

Jesteśmy przekonani, że wypłacona kwota zrekompensuje krzywdy doznane przez naszą Klientkę.

Pamiętajcie – w sprawach odszkodowawczych zawsze wybierajcie doświadczonego pełnomocnika, który wywalczy dla Was godziwe odszkodowanie.