100.000 zł zadośćuczynienia za 21% uszczerbku na zdrowiu

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. akt I C 263/08, niepublikowany), na rzecz Mirosława T., reprezentowanego przez naszą Kancelarię, SO zasądził zadośćuczynienie w łącznej kwocie 100.000 zł oraz rentę wyrównawczą w wysokości 1795,04 zł. Pan Mirosław, jadąc jako pasażer, został poszkodowany w wypadku samochodowym w sierpniu 2007 roku. W chwili wypadku Pan Mirosław miał zaledwie 31 lat. Po wypadku przewieziono poszkodowanego do szpitala w K. (Szwecja), gdzie stwierdzono u niego złamanie kręgu L2, amputację korzenia nerwu rdzeniowego L1 oraz uraz klatki piersiowej. Po wstępnie zakończonej hospitalizacji Pan Mirosław został przetransportowany samolotem do Polski. Kancelaria złożyła wniosek z roszczeniami do firmy ubezpieczeniowej P. Ubezpieczalnia wypłaciła na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie w wysokości 40.000 zł oraz zwróciła koszty leczenia i transportu lotniczego poszkodowanego do Polski. Postanowiliśmy złożyć w przedmiotowej sprawie do firmy ubezpieczeniowej odwołanie, na które firma ubezpieczeniowa odpisała, iż podtrzymuje swoje stanowisko co do wysokości przyznanego zadośćuczynienia i odmawia wypłat dla poszkodowanego renty wyrównawczej.

Należy zaznaczyć, iż Pan Mirosław z zawodu był murarzem, w związku z obrażeniami ciała nie mógł już wykonywać obecnego zawodu. Kancelaria w porozumieniu z poszkodowanym, postanowiła pozwać firmę ubezpieczeniową. Biegli sądowi z zakresu medycyny stwierdzili u Pana Mirosława 21% stałego uszczerbku na zdrowiu, a biegły z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych obliczył wysokość hipotetycznego wynagrodzenia, jakie mógł otrzymywać poszkodowany.

Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, iż wysokość przyznanego zadośćuczynienia jest niewystarczająca i wyrokiem zasądził dodatkowo kwotę 60.000 zł oraz rentę wyrównawczą w wyskości 1795,04 zł miesięcznie. Pozwana firma ubezpieczeniowa nie wniosła do przedmiotowego wyroku apelacji, wyrok stał się prawomocny, a Pan Mirosław otrzymał dodatkowo 60.000 zł oraz rentę wyrównawczą.

Sąd przyznał poszkodowanemu 4761 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu. Firmy ubezpieczeniowe dobrowolnie wypłacają kwoty w wysokości 1000-1500 zł za 1% uszczerbku, czyli nasza Kancelaria uzyskała dla Pana Mirosława kwotę trzykrotnie większą od kwot wypłacanych przez ubezpieczycieli.