15.000 zł dla Poszkodowanego w zdarzeniu drogowym

W lipcu 2011 r. w Piotrkowie Trybunalskim w samochód Poszkodowanego, Pawła W. uderzył drugi samochód. Wskutek tego zdarzenia Pan Paweł W. został przewieziony na Oddział Chirurgiczny do Szpitala. W wyniku badań zdiagnozowano u Niego uraz głowy ze stłuczeniem mózgu, złamanie wyrostka poprzecznego kręgu L2 i zostało usunięte ciało obce z oka.

Na początku Poszkodowany otrzymał kwotę 5.000 zł jednak po złożeniu przez naszą Kancelarię pozwu Sąd zasądził dodatkowe 10.000 zł (sygn. Akt: I C 1852/12).