15.000 zł zadośćuczynienia dla potrąconej na pasach pieszej

W lutym 2012 r. w Oświęcimiu, miało miejsce zdarzenie drogowe wskutek którego Poszkodowaną została Pani Stanisława P., piesza przechodząca przez oznakowane przejście dla pieszych, na którą najechał pojazd mechaniczny.

Wskutek przeprowadzonych badań zdiagnozowano u Poszkodowanej: stłuczenie głowy, wstrząśnienie mózgu, złamanie trójkostkowego podudzia prawego i szeregu dalszych potłuczeń.

Doznane urazy bardzo mocno nadszarpnęły zarówno psychiczne jak i fizyczne samopoczucie Poszkodowanej. Poszkodowana przeszła dwie bolesne operacje chirurgiczne, a następnie przez okres 4 miesięcy leżała w łóżku bez możliwości wstawania, po czym zezwolono jej na poruszanie się o kulach wyłącznie do toalety, a następnie na wózku inwalidzkim, z którego korzystała przez kolejne kilka miesięcy. Dopiero po około roku czasu od wypadku Poszkodowana pierwszy raz wyszła z domu na spacer w asyście bliskiej rodziny. Ponadto, niezwykłą uciążliwością okazały się silne zawroty głowy występujące podczas chodzenia, ogólne bóle głowy, zwiększona bezsenność i ciągłe zażywanie silnych leków przeciwbólowych. Wystąpiła również konieczność przeprowadzenia dwóch kolejnych zabiegów chirurgicznych. Jednakże niezwykle negatywną konsekwencją przedmiotowego zdarzenia była dla Pani Stanisławy P. utrata możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, bowiem wskutek opisywanego zdarzenia Poszkodowana została unieruchomiona na długi czas.

Po zgłoszonych przez nas roszczeniach ubezpieczyciel wypłacił Poszkodowanej kwotę 9.000 zł i uznał sprawę za zamkniętą. W naszej ocenie wypłacona kwota była mocno zaniżona.

Po wystosowaniu pozwu z dnia 15 stycznia 2013 r. zapadł wyrok (I C 669/13) w którym Sąd zasądził na rzecz Poszkodowanej kwotę 15.000 zł oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 3.150 zł.

Mamy nadzieję, że zasądzone zadośćuczynienie pomoże Pani Stanisławie w powrocie do zdrowia.