27.000 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami dla poszkodowanego w wypadku samochodowym

Pan Mateusz Z. Został poszkodowany w wypadku samochodowym, który miał miejsce 11 listopada 2008 r. w Skarżysku-Kamiennej. Na skrzyżowaniu dwóch ulic Pani Maria S. naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przy wykonywaniu manewru skrętu w lewą stronę.

Poszkodowany został niezwłocznie przewieziony do Szpitala Powiatowego. Lekarze zdiagnozowali u Pana Mateusza: uraz ogólny, głównie głowy, ranę tłuczoną głowy, otwarte złamanie paliczka paznokciowego palca II ręki prawej z częściową martwicą skóry oraz uszkodzenie więzadeł stawu kolanowego.

Przebyte leczenie, w tym dwukrotna hospitalizacja (liczne operacje), a następnie dwukrotna rehabilitacja świadczy o skali skutków zdarzenia.

Po zgłoszonych przez nas roszczeniach ubezpieczyciel wypłacił Poszkodowanemu kwotę w wysokości 7.000 zł i uznał sprawę za zamkniętą. W naszej ocenie Poszkodowany powinien otrzymać znacznie wyższą kwotę.

Po wystosowaniu pozwu zapadł wyrok (I C 326/11) w którym Sąd zasądził na rzecz Poszkodowanego dodatkową kwotę 20.000 zł.