30.000 zł zadośćuczynienia dla potrąconego pieszego

W październiku 2009 roku w miejscowości Goświnowice doszło do wypadku w którym został potrącony przez samochód prawidłowo przechodzący przez jezdnię Pan Rafał. Wskutek wspomnianego zdarzenia Poszkodowany doznał urazu w postaci złamania trzonów obu kości podudzia prawego z przemieszczeniem. Poszkodowany przeszedł kilka operacji. Doznane urazy spowodowały pojawienie się nasilonych objawów nerwicowych, stanów niepokoju wynikających z obawy o zdrowie somatyczne i przyszłość finansową rodziny. Ponadto pojawiły się opory i lęki przy przechodzeniu przez ulicę. Znacznie pogorszył się stan psychiczny Pana Rafała.

Po zgłoszonych przez nas roszczeniach ubezpieczyciel wypłacił Poszkodowanemu kwotę 15.000 zł oceniając, że Pan Rafał przyczynił się do zajścia wypadku i należy przypisać mu 50% przyczynienia się do wypadku. W naszej ocenie nie było to zgodne ze stanem faktycznym opisywanego zdarzenia.

Po wystosowaniu pozwu zapadł wyrok (I C 480/12) w którym Sąd zasądził na rzecz Poszkodowanego dodatkową kwotę 15.000 zł.

Mamy nadzieję, że zasądzone zadośćuczynienie pomoże Panu Rafałowi w powrocie do zdrowia.