37.917 zł zadośćuczynienia dla potrąconej na pasach pieszej.

W listopadzie 2010 r. w Krakowie na ul. Zakopiańskiej, miało miejsce zdarzenie drogowe, na skutek którego Poszkodowaną została Pani Katarzyna N., piesza przechodząca przez oznakowane przejście dla pieszych, na którą najechał pojazd mechaniczny.

Na skutek przeprowadzonych badań zdiagnozowano u Poszkodowanej: uraz głowy, złamanie łuski kości potylicznej, krwiak śródmózgowy prawej półkuli móżdżku.

Doznane urazy jakie miały miejsce bardzo mocno nadszarpnęły fizyczne samopoczucie Poszkodowanej. Poszkodowana od dnia wypadku odczuwała ujemne następstwa odniesionych obrażeń, przejawiające się bólem i zawrotami głowy, bólem złamanych miejsc. Ponadto, niezwykłą uciążliwością dla Poszkodowanej był problemy ze snem i koncentracją, które powstały na skutek przedmiotowego zdarzenia oraz utrata węchu, która również jest konsekwencją zdarzenia. Niezwykle negatywną konsekwencją przedmiotowego zdarzenia była dla Pani Katarzyny utrata możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, bowiem na skutek przedmiotowego wypadku Poszkodowana została unieruchomiona na długi czas.

Po zgłoszonych przez nas roszczeniach ubezpieczyciel wypłacił Poszkodowanej kwotę 10.000 zł i uznał sprawę za zamkniętą. W naszej ocenie wypłacona kwota, była mocno zaniżona.

Po wystosowaniu pozwu dnia 11 września 2012 roku zapadł wyrok (I C 1089/11), w którym Sąd zasądził na rzecz Poszkodowanej dodatkowo kwotę w wysokości 25.000 zł oraz koszty procesu w wysokości 2.917zł. Wyrok stał się prawomocny, ubezpieczyciel nie złożył apelacji.

Mamy nadzieję, iż zasądzone zadośćuczynienie pomoże Pani Katarzynie w powrocie do zdrowia i normalnego życia.