384.000 zł. odszkodowania dla poszkodowanego w wypadku samochodowym w Niemczech

Pan Kazimierz K. z miejscowości B. został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło w dniu 4 lipca 2010r. na autostradzie w Niemczech.

Pan Kazimierz był pasażerem pojazdu, na skutek bezprawnego zachowania kierującego pojazdem doszło do zjechania z autostrady, samochód dachując spadł z 6 metrowego wiaduktu. Wskutek ciężkich obrażeń ciała, jakich doznał Pan Kazimierz został przewieziony Karetką Pogotowia Ratunkowego do Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Paliatywnej w Cottbus.

Pan Kazimierz w wyniku wypadku doznał rozległych obrażeń takich jak: złamanie łopatki prawej, złamanie końca kości promieniowej lewej, złamanie kompresyjne trzonu L1, złamanie wyrostka poprzecznego, złamanie podstawy czaszki, krwotok podpajęczynówkowe pourazowy, złamanie oczodołu prawego, złamanie zatoki szczękowej prawej, złamanie kości jarzmowej prawej, złamanie kości nosa obustronne

Na skutek tego wypadku stał się osobą niepełnosprawną, całkowicie uzależnioną od pomocy bliskich w czynnościach życia codziennego.

Naszej Kancelarii udało się zawrzeć z ubezpieczycielem przedsądową ugodę z Ubezpieczycielem na kwotę 384 000zł (tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia), która niewątpliwie w tak trudnej sytuacji Pana Kazimierza i jego rodziny może przynajmniej w jakiejś części zrekompensować koszty oraz cierpienie Naszego Mocodawcy.