40.000 zł zadośćuczynienia dla Poszkodowanej w zdarzeniu drogowym

6 lutego 2011r. w Wieliczce miało miejsce zdarzenie drogowe w którym Poszkodowaną została Pani Aleksandra. Uderzenie samochodu sprawcy nastąpiło z prawej strony po której siedziała Poszkodowana. Przyczyną doznanych obrażeń przez Panią Aleksandrę było bezpośrednie uderzenie wyginanego do wewnątrz pojazdu jego prawego boku w zbliżający się do niego na skutek siły bezwładności prawy bok Poszkodowanej. Wskutek opisanego zdarzenia u Pani Aleksandry stwierdzono: stan po wstrząśnieniu mózgu bez następstw klinicznych, złamanie przezpanewkowe prawej kości biodrowej, złamanie lewej kości krzyżowej bez przemieszczenia, złamanie górnej i dolnej gałęzi obu kości łonowych, krwiaka okolicy przydatków po stronie prawej oraz torbiel krwotoczną jajnika prawego. Ponadto wystąpiły ujemne przeżycia psychiczne, które przybrały postać zaburzeń oraz trudności w poruszaniu się. Konieczna okazała się rehabilitacja i pomoc osób trzecich.

Dnia 24 lutego 2014r. W Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok (I C 469/12) zasądzający na rzecz Poszkodowanej kwotę 40.000 zł zadośćuczynienia.

Mamy nadzieję, że zasądzone zadośćuczynienie pomoże Pani Aleksandrze w szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym.