54.962 zł zadośćuczynienia i odszkodowania dla potrąconego przez nieznanego sprawcę pieszego.

W dniu 16 kwietnia 2009 roku, ok. godz. 17.20 w miejscowości Brzezie zaistniał wypadek drogowy, którego uczestnikiem, a zarazem poszkodowanym został Pan Tadeusz W.

Na skutek bezprawnego zachowania nieznanego Sprawcy, polegającego na nieudzieleniu pierwszeństwa przejazdu, poszkodowany jadąc prawidłowo oświetlonym rowerem, po prawidłowej stronie jezdni, został potrącony przez samochód osobowy marki Audi kierowany przez nieznanego sprawcę, który następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Pan Tadeusz W. doznał złamania wyrostka łokciowego lewego.

Poszkodowany otrzymał od firmy ubezpieczeniowej kwotę 9.000 zł, która w ich ocenia w pełni rekompensowała cierpienia jakich doznał nasz Klient.

Nasza kancelaria wniosła pozew do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy o zapłatę na rzecz poszkodowanego kwoty w wysokości 30.000zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

Dnia 7 listopada 2011 zapadł wyrok (sygn. akt I C 514/10/K), w którym Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego kwotę 30.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wypadku oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2400zł.

Ubezpieczyciel od wyroku złożył apelację, a poszkodowanemu wypłacił jedynie 7.236,80zł. Rozprawa apelacyjna odbyła się dnia 26.10.2012 – apelacja ubezpieczyciela została oddalona w całości, w wyniku czego ubezpieczyciel dopłacił Panu Tadeuszowi kwotę 38.726 zł (wraz z odsetkami oraz kosztami procesu).