59.299 zł dla Pani Heleny S. za złamanie obu rąk

Pani Helena (rowerzystka) została potrącona przez wyprzedzający ją samochód osobowy, który to nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania. Do wypadku doszło we wrześniu 2009 roku w Mikulowicach (woj. Świętokrzyskie). Poszkodowana została przewieziona do szpitala w Busku – Zdroju, gdzie zdiagnozowano u poszkodowanej złamanie obu przedramion.

Nasza kancelaria reprezentowała Panią Helenę w całym postępowaniu zmierzającym do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia.

Wystosowaliśmy roszczenia do firmy ubezpieczeniowej, w odpowiedzi ubezpieczyciel wypłacił Pani Helenie zaliczkę (kwotę bezsporną) w wysokości 3000zł. Następnie poszkodowana została przebadana przez lekarza orzecznika, który ustalił uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanej dodatkowo kwotę 22.082zł.

Nasi radcy prawni stwierdzili, iż wypłacona kwota nie rekompensuje krzywdy jakiej doznała Pani Helena. Sporządziliśmy pozew o zapłatę przez ubezpieczyciela na rzecz naszej Klientki kwoty 30.000zł. Po wniesieniu pozwu firma ubezpieczeniowa zaproponowała nam dopłatę w drodze ugody w wysokości 5.000 zł – odrzuciliśmy tą propozycję. W październiku 2011 SR dla Krakowa Śródmieścia wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz Pani Heleny kwotę 30.000zł wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz koszty zastępstwa procesowego (sygn. akt I C-493/10). Ubezpieczyciel od wyroku wniósł apelację. W czerwcu 2012 roku, apelacja ubezpieczyciela została oddalona w całości, tym samym Pani Helena otrzymała od ubezpieczyciela kwotę 59.299zł.