77.068 zł dla potrąconego przez pijanego kierowcę motorowerzysty

Dnia 15 maja 2009 roku doszło do wypadku drogowego, Pan Zbigniew B. poruszający się na skuterze został potrącony przez nietrzeźwego kierowcę. Na skutek wypadku u poszkodowanego doszło do uszkodzenia nerwu kulszowego oraz złamania żeber. Uszkodzenie nerwu wtórnie spowodowało niedowład dolnej części prawej nogi.

Firma ubezpieczeniowa przeprowadziła postępowanie likwidacyjne, w wyniku którego stwierdziła trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 4% oraz wypłaciła Panu Zbigniewowi łącznie 7.068,51 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

Na pierwszy rzut oka widać było, iż ubezpieczyciel błędnie ustalił stan faktyczny, a wypłacone kwoty były rażąco zaniżone. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie przyniosło oczekiwanego skutku.

Postanowiliśmy wnieść pozew przeciwko firmie ubezpieczeniowej o zapłatę kwoty 70.000zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dnia 24 sierpnia 2012 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wydał wyrok (sygn. akt I C 1316/10/S), w którym zasądził na rzecz powoda (Pana Zbigniewa):

  • 70.000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
  • 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

a od pozwanego nakazał ściągnąć kwotę 4.550,56 tytułem kosztów sądowych, z których to Pan Zbigniew został zwolniony.

Panu Zbigniewowi życzymy rychłego powrotu do zdrowia!