Program partnerski - zasady współpracy

Naszym Partnerom proponujemy niezwykle prosty program współpracy z naszą Kancelarią polegający na informowaniu potencjalnych Klientów o zakresie usług świadczonych przez Kancelarię. 

  • Partnerem może zostać osoba fizyczna nieprowadząca lub prowadząca działalność gospodarczą, firma będącą spółką z ograniczoną działalnością, spółką akcyjną, spółką jawną itp.
  • Partner może prowadzić dowolną działalność – może to być sklep, bar, biuro, firmę transportową, a potencjalnymi Klientami mogą być Klienci Partnera lub na przykład osoby przechodzące obok lokalu, sklepu, biur, samochodu Partnera - poszukujący w danym momencie usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię.
  • Partner nieprowadzący działalności może informować o usługach prawnych świadczonych przez Kancelarie w rozmaity - ograniczony jedynie wyobraźnią Partnera sposób. Może więc być to informacja umieszczona na prywatnym samochodzie lub nieruchomości Partnera, ale również w sieci, mediach społecznościowych czy forach internetowych, itp.
  • Zyskiem dla Partnera jest dodatkowy dochód, jaki Partner może uzyskać w stosunkowo prosty sposób. Partner może ograniczyć się jedynie do udostępnienia miejsca na materiały informacyjne Kancelarii, ale może również przekazywać potencjalnym Klientom podstawowe informację o usługach prawnych świadczonych przez Kancelarię. W dowolnym momencie Partner może swoją role rozszerzyć lub ograniczyć, według swego wyboru.
  • Partner po podpisaniu prostej umowy o współpracy otrzyma unikalny kod Partnera, dzięki któremu Klienci zgłaszający się do Kancelarii za pośrednictwem materiałów informacyjnych Kancelarii zamieszczonych przez Partnera będą automatycznie rejestrowani jako zgłaszający się za pośrednictwem Partnera.
  • Partner uzyska wynagrodzenie prowizyjne w wysokość 20% otrzymanego przez Kancelarię wynagrodzenia netto za każdą usługę jaką Kancelaria świadczyć będzie Klientowi zgłoszonemu za pośrednictwem Partnera. Przykładowe kwoty wynagrodzeń uzyskiwane przez Partnera:

- weryfikacja kosztorysu szkody w pojeździe – 162,00 zł netto – wynagrodzenie Partnera 32,40 zł netto,

- porada prawna – 1 h – 240,00 zł netto - wynagrodzenie Partnera 48,00 zł netto,

- dochodzenie odszkodowania w sprawie drobnej szkody osobowej lub rzeczowej – kwota roszczenia 5000,00 zł – prowizja Kancelarii 1000,00 zł netto - wynagrodzenie Partnera 200,00 zł netto,

- dochodzenie odszkodowania w sprawie średniej wagi szkody osobowej lub rzeczowej – kwota roszczenia 30000,00 zł – prowizja Kancelarii 6000,00 zł netto - wynagrodzenie Partnera 1200,00 zł netto,

- dochodzenie odszkodowania w sprawie znacznej wagi szkody osobowej lub rzeczowej – kwota roszczenia 100000,00 zł – prowizja Kancelarii 15000,00 zł netto - wynagrodzenie Partnera 3000,00 zł netto,

Aby uzyskać więcej informacji na temat współpracy – zadzwoń lub napisz:

Robert Zachariasz
tel. 603 440 933
r.zachariasz@partner-kancelaria.pl