Program partnerski - zasady współpracy

Nasz Program partnerski jest adresowany do osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność lub osób prawnych poszukujących dodatkowego dochodu – w zamian za umieszczenie materiałów graficznych informujących o usługach Kancelarii na należących do nich powierzchniach reklamowych.

  • W naszym programie powierzchniami reklamowymi umożliwiającymi osiągniecie dochodu mogą być nie tylko typowe powierzchnie reklamowe takie jak bilbordy, pylony itp., ale przede wszystkim witryny (nawet niewielkie fragmenty), samochody (szyby, plandeki, inne dowolne powierzchnie), ogrodzenia, mury, konstrukcje (na których można umieścić baner lub siatkę), ulotki lub gazetki reklamujące produkty Partnera, paragony Partnera, strony, sklepy internetowe, blogi, fora, itp..

  • Nasz system pozwala na automatyczną identyfikację Klientów zgłaszających się za pośrednictwem materiałów graficznych umieszczonych na powierzchniach Partnera – bez konieczności angażowania Partnera lub pracowników Partnera.

  • Partner nie przetwarza danych osobowych potencjalnych Klientów – dzięki czemu nie jest narażony na ryzyko i formalności związane z ich przetwarzaniem.

  • Informację o zgłoszeniach Klientów, podpisanych umowach, naliczonych wynagrodzeniach Partner otrzymuje za pośrednictwem konta Partnera na stronie internetowej Kancelarii.

  • Partner uzyskuje czynsz prowizyjny – w wysokości 20% otrzymanego przez Kancelarię wynagrodzenia netto, za każdą usługę jaką Kancelaria świadczyć będzie Klientom zgłaszającym się za pośrednictwem materiałów graficznych umieszczonych na powierzchniach Partnera.

  • Partner po rejestracji w programie partnerskim otrzymuje do dyspozycji materiały graficzne informujące o usługach Kancelarii, dzięki którym zgłoszenia Klientów dokonywane za pośrednictwem materiałów zamieszczonych przez Partnera rejestrowane są na Jego koncie.

  • Generowane materiały graficzne umożliwiają umieszczenie ich na dowolnych powierzchniach, którymi dysponuje Partner, i które zamierza wykorzystać w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu.

  • Partner decyduje o wyborze materiałów graficznych w zależności od miejsca w jakim zamierza je zmieścić. Przygotowanie materiałów graficznych wymaga poniesienia przez Partnera nieznacznych, a w niektórych przypadkach żadnych nakładów finansowych.

  • Przychód uzyskany z tytułu najmu powierzchni reklamowej zgodnie z Interpretacją Ogólną Nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 Ministra Finansów może zostać opodatkowany na zasadach ogólnych (wg. skali podatkowej) lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego, pod warunkiem, że nie jest uzyskiwany w ramach działalności gospodarczej.

Powyższe zdanie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów. Na jego treści Partnerzy nie powinni opierać swoich działań lub decyzji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.

Pełną treść Interpretacji Ogólnej Nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 Ministra Finansów znaleźć można tutaj: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/2419248/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+10+wrze%C5%9Bnia+2014+r.+-+poz.+31+-

Rejestracja w Programie

Partner może otrzymać bezpłatnie wydruk materiału graficznego w formacie A4 przygotowany do łatwej aplikacji na witrynach oraz szybach samochodowych (po stronie wewnętrznej) lub innych gładkich powierzchniach. W tym celu należy przesłać na adres biuro@partner-kancelaria.pl zdjęcie powierzchni, na której Partner zamierza zamieścić wydruk oraz pobrany (po rejestracji w programie) w zakładce materiały wydruk A3 opatrzony indywidualnymi kodami Partnera.

UWAGA: Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych 5% dochodu dla Partnerów zainteresowanych propagowaniem Programu wśród osób oraz firm zainteresowanych uczestnictwem w Programie.

Robert Zachariasz
tel. 603 440 933
r.zachariasz@partner-kancelaria.pl

  • Przykładowe kwoty uzyskiwane przez Partnera:

– weryfikacja kosztorysu szkody w pojeździe – 162,00 zł netto – czynsz prowizyjny Partnera 32,40 zł netto,

– porada prawna – 1 h – 240,00 zł netto – czynsz prowizyjny Partnera 48,00 zł netto,

– dochodzenie odszkodowania w sprawie drobnej szkody osobowej lub rzeczowej – kwota roszczenia 5000,00 zł – prowizja Kancelarii 1000,00 zł netto – czynsz prowizyjny Partnera 200,00 zł netto,

– dochodzenie odszkodowania w sprawie średniej wagi szkody osobowej lub rzeczowej – kwota roszczenia 30000,00 zł – prowizja Kancelarii 6000,00 zł netto – czynsz prowizyjny Partnera 1200,00 zł netto,

– dochodzenie odszkodowania w sprawie znacznej wagi szkody osobowej lub rzeczowej – kwota roszczenia 100000,00 zł – prowizja Kancelarii 15000,00 zł netto – czynsz prowizyjny Partnera 3000,00 zł netto,