Odszkodowania po wypadku samochodowym

Uzyskanie odszkodowania po wypadku samochodowym lub innym zdarzeniu na pozór może wydawać się prostą sprawą. Na poszkodowanego czyha jednak sporo „pułapek” zastawionych przez firmy ubezpieczeniowe. Poszkodowany chcąc uzyskać odszkodowanie po wypadku, najczęściej telefonuje do firmy ubezpieczeniowej i pyta się co ma zrobić. Najczęściej pracownik infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego przyjmuje zgłoszenie szkody przez telefon. W przypadku, gdy poszkodowany chce uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym z tytułu szkody na pojeździe, pracownik infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego umawia poszkodowanego na oględziny pojazdu przez rzeczoznawcę, który sporządza kosztorys naprawy pojazdu. Jeżeli poszkodowany chcę naprawić pojazd bezgotówkowo, to „walkę” o należne odszkodowanie przejmuje za niego warsztat naprawiający pojazd. Jeżeli poszkodowany chce naprawić pojazd na własną rękę, to najczęściej kosztorys sporządzony przez firmę ubezpieczeniową będzie zaniżony.

Jeżeli poszkodowany stara się uzyskać odszkodowanie powypadkowe z tytułu szkody na osobie, to likwidator poprosi o przesłanie dokumentacji z leczenia poszkodowanego. W tym przypadku możemy mieć pewność, że firma ubezpieczeniowa zaniży wypłacone odszkodowanie w 9 na 10 przypadków lub nakłoni poszkodowanego do zawarcia niekorzystnej dla poszkodowanego ugody.

W takim razie jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w należytej wysokości? Najlepiej skorzystać z podmiotu, który profesjonalnie zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, i który poprowadzi sprawę w zamian za określony % od wygranej w imieniu Klienta kwoty pieniężnej. Odszkodowania powypadkowe wymagają bowiem wiedzy i doświadczenia, których poszkodowany z pewnością nie nabędzie ad-hoc w takim zakresie, aby móc z powodzeniem stawić czoła profesjonalnie przygotowanemu przeciwnikowi jakim jest każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Aby więc skutecznie dochodzić odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowego niezbędny jest równie profesjonalnie przygotowany PARTNER, który bezpiecznie poprowadzi poszkodowanego przez meandry procesu odszkodowawczego.

Powierz nam swoją sprawę, a my uzyskamy dla Ciebie godne odszkodowanie.

Wcześniej bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i określimy warunki współpracy.